Adwent

 

 

     Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele. Słowo

adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest przejawem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu

anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

 

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

 

     Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

 

     W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

 

Okres adwentu ma dwie części.

 

Pierwsza część Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią.

 

Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu; Jana Chrzciciela. "Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki"(Mk 1, 3).

 

W naszej parafii rekolekcje adwentowe poprowadzi ojciec bernardyn Krzysztof Sitnik. Zapraszam do licznego udziału oraz proszę o modlitwę w intencji zbliżających się rekolekcji oraz ojca rekolekcjonisty.

 

REKOLEKCJE  ADWENTOWE

w Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Hucie Nowej

 

 

 

 Piątek -  09 grudnia 2016r.

 

Godz. 8:00 - śpiew Godzinek

Godz. 8:30 - Msza święta z nauką dla dorosłych

Godz.11:00 - Msza święta z nauką dla chorych

Godz.15:30 - Msza święta z nauką dla dzieci

Godz.17:00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

 

Sobota  -  10 GRUDNIA 2016r.

Dzień spowiedzi
Spowiedź w godzinach
9:00 - 12:00 oraz od 15:00 - 16:00

 

  Godz. 7:30 - śpiew Godzinek

Godz. 8:00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

Godz.10:00 - Msza św. z nauką dla chorych

Godz.12:00 - Msza święta z nauką dla dzieci

Godz.16:00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

 

Niedziela  -  11 GRUDNIA 2016r.

 

 Godz.7:30 - śpiew Godzinek

Godz. 8:00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

Godz.10:00 - Msza święta z udziałem dzieci

Godz.12:00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

 

 

Nowe zdjęcia w galerii