Aktualnosci

ZAPROSZENIE I PLAN

 

REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 

22 marca 2015r. - 24 marca 2015r.

 

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka...”  W tych kilku prostych

słowach pasyjnej pieśni wypełnia się najgłębsza prawda Wielkiego Postu. Krzyż, na którym

umiera Jezus Chrystus jest Bożą pieczęcią naszego zbawienia, jest naszym Betlejem, w którym

rodzimy się znowu dla Boga tak, jak On kiedyś narodził się dla ludzi. I rodzimy się z Jego

miłości, której ludzkie serce nie jest w stanie ogarnąć, ale którą przyjmujemy z wiarą. Jest to wiara

w Syna Bożego, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale przyjął

postać sługi i stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu po to,

aby przez okrutną i hańbiącą śmierć na krzyżu pokonać ludzki grzech i jego głównego sprawcę.

 Niech tegoroczne rekolekcje wielkopostne, do uczestnictwa w których tak bardzo

serdecznie Was zapraszam, pomogą nam umocnić wiarę, doświadczyć jej piękna i siły, pokonać

zwątpienie, które przynoszą zgorszenia oraz odnowić w sobie obraz Zbawiciela.

Na zakończenie Rekolekcji w czwartek podczas Mszy świętych składka, przez

którą chcemy wynagrodzić Księżom Rekolekcjonistom trud głoszenia Rekolekcji

Świętych w naszej Rodzinie Parafialnej. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!

„Wiedzcie jedno, że każde rekolekcje zmieniają człowieka na lepsze, każde rekolekcje dają nam

siły by móc przeciwstawić się złu tego świata, to dzięki nim potrafimy znaleźć odpowiedzi na

wiele pytać. Właśnie takie rekolekcje kształtują naszą psychikę, pozwalają nam być dobrymi

ludźmi. To, co z nich wynosimy zostaje nam na całe życie!” – Jan Paweł II

 

Jakże mogę świętować Wielkanoc nie przeżywszy Wielkiego Postu?

Jakże mogę w pełni radować się Twym zmartwychwstaniem,

Tak, Panie, muszę umrzeć - z Tobą, przez Ciebie i w Tobie -

skoro unikałem uczestnictwa w Twojej śmierci?

i w ten sposób być gotów rozpoznać Cię, kiedy ukażesz mi się zmartwychwstały.

Tak wiele jest spraw we mnie, które muszą umrzeć: fałszywe przywiązania, chciwość i złość,

O Panie, jestem egocentrykiem, zabiegającym tylko o siebie, swoją karierę, przyszłość,

niecierpliwość i skąpstwo.

nazwisko i sławę.

Często nawet czuję, że używam Ciebie dla swych korzyści. [...]

Widzę teraz wyraźnie, w jak niewielkim stopniu umarłem z Tobą, szedłem Twoją drogą i

byłem wierny Tobie.

O Panie, uczyń ten okres Wielkiego Postu innym niż poprzednie.

Pozwól mi znów odnaleźć Ciebie. Amen.

 

 H. M. Nouwen, Wołanie o miłosierdzie

V Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca 2015r.

 

18.00 – Msza św. niedzielna z nauką ogólną

 

 

Poniedziałek 16 marca 2015

 

 7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

 8.00 – Spowiedź św. dla kl. I Gimnazjum.

 

 8.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla kl. I, II, III Gimnazjum

 

10.00 – Spowiedź dla kl. IV, V i VI Szkoły Podstawowej

 

10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla kl. IV, V, VI Szkoły Podstawowej

 

14.30 – Spowiedź dla kl. III Szkoły Podstawowej i po Wczesnej Komunii

 

15.00 – Spotkanie dla kl. I, II, III Szkoły Podstawowej

 

17.00 – Nauka stanowa dla małżeństw

 

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży ze szkół średnich i pozaszkolnej

 

 

Wtorek 17 marca 2015

 

 

7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

8.00 – Spowiedź św. dla kl. II Gimnazjum

 

8.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla kl. I, II, III Gimnazjum

 

10.30 – Spotkanie dla kl. I, II, III Szkoły Podstawowej

 

15.00 –Spotkanie rekolekcyjne dla kl. IV, V, VI Szkoły Podstawowej

 

16.15 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci przedszkolnych

 

17.00 – Nauka stanowa kobiet

 

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży ze szkół średnich i pozaszkolnej

 

 

Środa 18 marca 2015

 

 

7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

8.00 – Spowiedź św. dla kl. III Gimnazjum

 

8.30 – Msza z nauką na zakończenie rekolekcji dla kl. I, II, III Gimnazjum

 

10.00 – Spowiedź dla dzieci Szkoły Podstawowej, które nie były w poniedziałek czy wtorek

 

10.30 – Msza z nauką na zakończenie rekolekcji dla kl. IV, V, VI Szkoły Podstawowej

 

15.00 – Msza z nauką na zakończenie rekolekcji dla kl. I, II, III Szkoły Podstawowej

 

17.00 – Spowiedź dla dorosłych

 

17.30 – Nauka stanowa dla mężczyzn

 

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

 

19.00 – Spowiedź dla młodzieży

 

19.30 – Msza z nauką na zakończenie rekolekcji dla młodzieży ze szkół średnich i pozaszkolnej

 

 

Czwartek 19 marca 2015

 

 

7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych na zakończenie rekolekcji, modlitwa o zyskanie odpustu

 

zupełnego, uroczyste błogosławieństwo

 

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych na zakończenie rekolekcji, modlitwa o zyskanie odpustu

 

zupełnego, uroczyste błogosławieństwo

 

10.00 – Spowiedź dla chorych i seniorów

 

10.30 – Msza św. z nauką dla chorych i seniorów; Sakrament Namaszczenia Chorych,

 

błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem

 

16.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – prywatna, cicha adoracja i spowiedź dla

 

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych na zakończenie rekolekcji, modlitwa o zyskanie odpustu

 

zupełnego, uroczyste błogosławieństwo