Dziękuję gorąco i otaczam modlitwą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wzmocnili i      rozjaśnili przeżycie pośród nas uroczystych chwil Bożego Narodzenia

– dorosłym i młodzieży za dostarczenie choinek, za akcję strojenia kaplicy i kościoła oraz

   za sprzątanie;

- scholi  - za oprawę muzyczną Liturgii;

- ministrantom;

   Osobno dziękuję za liczny udział w Roratach, za pomoc katechetek, za włączanie się dzieci

   w Mszę.

- dziękuję za profesjonalnie zabezpieczoną sieć elektryczną dla dekoracji, za dorobieni

   kolejnych stojaków do choinek i wszelkie okazane dobro.

Wszystko to składa się na wielką radość rozlewającą się z tych Świąt – i niech radość ta trwa jak najdłużej dla wszystkich!

 

 Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. W naszej parafii odwiedziny duszpasterskie rozpoczęły się

we wtorek, 27 grudnia.

 

     W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasz dom, Wasze rodziny, umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.

 

     Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo.

 

     Rok 2017 będzie w polskim Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Rok Świętego Brata Albetra rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. W roku 2017 czeka nas również 100. rocznica objawień fatimskich, w  których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.

 

 

 

Życzenia na Nowy Rok

     Na progu Nowego Roku wita nas Maryja, Święta Boża Rodzicielka, z Dzieciątkiem Jezus. Pragnie każdemu z nas błogosławić słowami Pisma św.: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" Największym błogosławieństwem dla nas jest fakt, że Bóg zesłał Syna swego przez Matkę Najświętszą, która stała się zarazem Matką Kościoła Chrystusowego. Dlatego stając w bramie Nowego Roku kierujemy do Niej gorącą prośbę o opiekę na każdy dzień:

 

„Maryjo, ja Twe dziecię,

O podaj mi Twą dłoń,

Od złego mnie w tym świecie,

Od grzechu Matko chroń.

Wspieraj i ratuj nas,

Bądź z nami w każdy czas"

 

Wszystkim Parafianom oraz Gościom odwiedzających naszą stronę internetową,

życzę szczęśliwego Nowego Roku 2017.

Niech Jezus i Maryja obdarzają Swoimi łaskami.

Z pamięcią w modlitwie Ks. Andrzej Dudzic - proboszcz.